Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2017

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 271 φορές