Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 8- 4-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πέλλας για το έτος 2011.
 2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
 3. Λύση κοινή συναινέσει του συμφωνητικού μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο πάρκο της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου του Δήμου Πέλλας.
 4. Κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στις Εργατικές Κατοικίες.
 5. Έγκριση του αρ. 1/2011 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Πέλλας.
 6. Διόρθωση φύλλων Αυτοτελών Οικισμών ( Φ.Α.Ο) Δήμου Πέλλας
 7. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.
 • Εισηγητής του 1ου θέματος ο αντιδήμαρχος της Τ.Υ κ. Σικοβάρης Βασίλειος
 • Εισηγητής του 2ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.
 • Εισηγητής του 3ου,4ου και 7ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
 • Εισηγητής του 5ου θέματος ο Δ.Σ κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος
 • Εισηγητής του 6ου θέματος ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασσαλής Χρήστος

Διαβάστηκε 3610 φορές