Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 19- 4-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ. μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το μοναδικό θέμα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 Ν. 3852/2010, τις όμοιες του άρθρου 159/2436/2006 καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.3966/24-1-2011 των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος

Διαβάστηκε 3641 φορές