Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 20-6-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ. μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Έκθεση εκκαθαριστών της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πέλλας ( Δ.ΕΤ.Π.Α.Π) με έδρα τον πρώην Δήμο Πέλλας

2. Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. Ν. 3769/2009.

3. Διοργάνωση της 24ης Γεωργικής – Βιοτεχνικής Έκθεσης και Εμποροπανήγυρης στην Κρύα Βρύση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3769/2009.

4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ της συνολικής αποκατάστασης των εναπομείναντων τεσσάρων (4) ΧΑΔΑ του Δήμου Πέλλας.

5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΠ για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τοπικής Κοινότητας Π. Μυλοτόπου αντί ποσού 14.300,00 € και αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011.

6. Αποδοχή ποσού 740.000,00 € για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας από το Π.Δ.Ε. του Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη.

7. Αποδοχή ή μη της αίτησης του Ιωάννη Ιωαννίδη περί παράτασης προθεσμίας ανέγερσης μονάδος μεταποίησης – συσκευασίας αγροτικών προϊόντων σε τμήμα του υπ’ αριθμ.6222 αγροτεμαχίου της Δ.Ε Κύρρου.

8. Έγκριση της αρ. 18/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την ψήφιση του πρ/σμού της για το έτος 2011.

9. Έγκριση της αρ. 19/2011 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την ψήφιση του διετούς προγράμματος δράσης της.

10. Έγκριση της αρ. 4/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Η.Κ.Ε.Π.Α.Π , που αφορά την πρόταση για αμοιβή προέδρου και μελών του Δ.Σ.

11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Α΄ΚΑΠΗ Γιαννιτσών

12. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Β΄ΚΑΠΗ Γιαννιτσών.

13. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ε.Δ.Π.Σ Πέλλας.

14. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης αριθμ. 163 αγροτεμάχιο, έκτασης 28 στρεμμάτων στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού.

15. Παραχώρηση αίθουσας – γραφείου του Ανοιχτού Θεάτρου Γιαννιτσών, για χρήση , στην Ένωση Μικροπωλητών Ν. Πέλλας ΄΄ Ο ΕΡΜΗΣ΄΄.

16. Έγκριση πρακτικού απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων της ΝΕΛΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν.3879/2010

17. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.

18. Ψήφιση δαπανών συμμετοχής δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάρια

19. Διαγραφή οφειλών

20. Αιτήσεις διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 2ου , 3ου , 14ου, 15ου, και 20ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
  • Εισηγητής του 1ου 18ου και 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος.
  • Εισηγητής του 4ου,5ου,6ου και 7ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου Πέλλας.
  • Εισηγητής του 8ου,9ου και 10ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κα. Λούσπα Ερασμία
  • Εισηγητής του 11ου,12ου και 13ου θέματος η πρόεδρος του (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α) Δήμου Πέλλας κα. Μαντζούκη Μαρία.
  • Εισηγητής του 16ου θέματος ο Δ.Σ. κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
  • Εισηγητής του 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3871 φορές