Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 22-8-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κλήρωση των χώρων της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3769/2009.

2. Κλήρωση των χώρων Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3769/2009.

3. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

4. Άδεια ανέγερσης προσωρινών λυόμενων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1577/1985

5. Χορήγηση αδειών συμμετοχής εκθετών στην εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών και Κρύας Βρύσης.

6. Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διαβάστηκε 3488 φορές