Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις  5-9-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ. μ.  για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πέλλας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Έγκριση  της αρ. 19/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 

3. Έγκριση της αρ. 24β/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας , που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του κανονισμού Εσωτερικών υπηρεσιών της ΔΗΚΕΠΑΠ.

4. Έγκριση  της αρ. 25/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας , που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Οικονομικής διαχείρισης της ΔΗΚΕΠΑΠ.

5. Έγκριση  της αρ. 26/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Προσωπικού της ΔΗΚΕΠΑΠ.

6. Έγκριση  της αρ. 27/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας , που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας Βοήθεια στο σπίτι.

7. Έγκριση της αρ. 28/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, που αφορά στην κατάρτιση και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

8. Έγκριση  της αρ. 29/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ Πέλλας , που αφορά στην κατάρτιση και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου.

9. Αντικατάσταση μελών  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.

10. Αντικατάσταση μελών  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.

11. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας  για την κατασκευή της νέας γέφυρας στο δρόμο Μεσιανού – Γιαννιτσών.

12. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον σύνδεσμο της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας ( ΝΑ ΤΜΉΜΑ) Ν. Πέλλας , υποβολή αίτησης για την χρηματοδότηση της πράξης και ορισμό εκπροσώπου για την επιτροπή παρακολούθησης.

13. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση τμήματος οικοπέδου υπ’ αριθμ. 145α , εμβαδού 2.162 τ.μ του Α.Ο. 145 Ο.Τ 17 , συνολικής έκτασης 2.470 τ.μ στην Αξό , στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αξού.

14. Αίτημα παραχώρησης στο Δήμο Πέλλας τμήματος οικοπέδου 145β , εμβαδού 308 τ.μ του Α.Ο. 145 Ο.Τ 17 συνολικής έκτασης 2.470 τ.μ στην Αξό , για κοινωφελή σκοπό.

15. Κήρυξη  εκπτώτου ή μη  του προμηθευτή Ευφραιμίδη Χαράλαμπου και ΣΙΑ ΟΕ , από την κατακύρωση της προμήθειας χρωμάτων  για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.

16. Έγκριση ή μη ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή φέροντος οργανισμού κυλικείου Αγίου Γεωργίου.

17. Έγκριση ή μη ΑΠΕ του έργου: Αποπεράτωση των υπολειπομένων εργασιών του έργου: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν.Α Τμήμα) Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών.

18. Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης του έργου: Ανακατασκευή πάρκου Αγίου Γεωργίου.

19. Έγκριση ή μη της παράτασης περαίωσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων ( πρώην Δήμου Μ. Αλεξάνδρου, Α.Μ. 102/2010.

20. Έγκριση ή μη της έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 και καθορισμός του τμήματος εκ του αριθμ. 1240 χερσολίβαδο αγροκτήματος Λεπτοκαρυάς για την αλλαγή του με αριθμ. 369 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Λεπτοκαρυάς, έκτασης 5.905 τ.μ. ιδιοκτησίας Βασιλειάδη Σπυρίδωνα του Περικλή για γεωργική χρήση.

21. Τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων έμπροσθεν των υποκαταστημάτων  Εθνικής Τράπεζας του Δήμου Πέλλας.

22. Παρατάσεις μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση του 5ου,11ου και 12ου Νηπιαγωγείων Γιαννιτσών.

23. Μισθώσεις καταλλήλων ακινήτων για την στέγαση του 5ου,11ου και 12ου Νηπιαγωγείων Γιαννιτσών.

24. Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.

25. Εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου ( κοινοτικό καφενείο) που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αγίου Λουκά.

26. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου, στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Ν.3979/2011.

27. Υποβολή Κατάστασης- έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Πέλλας.

28. Ψήφιση δαπανών μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα .

29. Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους του Δήμου Πέλλας.

30. Διαγραφή οφειλών

31. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

32. Ψήφιση δαπανών για τις εκδηλώσεις της  Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών και της 14ης Σεπτεμβρίου 2011.

33. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.

34. Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 9ου,10ου, 25ου,33ου και 34ου  θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 3ου ,4ου ,5ου  6ου  7ου και 8ου  θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ  κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής από το 11ο μέχρι και το 21ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 26ου, 27ου,28ου, 29ου ,30ου  31ου  και 32ου  θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος
Εισηγητής του 24ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.
Εισηγητής του 2ου  θέματος η πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α κα Μαντζούκη Μαρία.
Εισηγητής του 22ου και 23ου θέματος η Δ.Σ κα Λαγομάτη Ηλιάνα.                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ
Διαβάστηκε 4136 φορές