Σφάλμα
  • JUser: :_load: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του χρήστη με id: 42
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση "Μέγας Αλέξανδρος 2019" της Δ.Κ. Πέλλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή στην εκδήλωση "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2019"
που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2019, στη Δημοτική Κοινότητα Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης έγκρισης συμμετοχής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Δημοτική Κοινότητα Πέλλας, στα πλαίσια του εορτασμού «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2019» στις 21 Ιουνίου 2019, στο χώρο που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 164/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί ψήφισης Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Πέλλας », με τέσσερις (4) θέσεις.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην υπαίθρια αγορά και πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 14-06-2019 έως και τις 18-06-2019, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Δικαιούχοι Συμμετοχής

1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
    • α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
    • β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
    • γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
2. Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και διαθέτουν βεβαίωση  δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).
4. Αδειούχοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία) του άρθρου 45. Για τους εν λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
5. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
6. Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται με απόφασή του τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες άδειες οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών που αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της δραστηριότητάς τους εξαρτάται από την κατά περίπτωση ειδική άδεια του Δήμου Κ1 83-7286/21-01-2015.

Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο αδειοδοτήσεων, στην Πέλλα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351780 & 2382351784.

Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η έκδοση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.

     Ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής
Δ.Ε. Πέλλας

Αθανάσιος Εμπιτροπάκης

Μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις σχετικές αποφάσεις και τις αιτήσεις κάνοντας κλικ εδώ >>


Διαβάστηκε 662 φορές