Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πέλλας

Θεοδωρίδου Ευλαμπία

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών

Κουπτσίδης Θεόφιλος

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης και με καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Νέα Γενιά

Κεχαγιαδάκης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου

Φωστηρόπουλος Συμεών

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου

Μερεμητσάκη Ευφροσύνη

Αντιδήμαρχος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας, με αρμοδιότητες του καταργημένου νομικού προσώπου «ΔΗΚΕΠΑΠ» και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στον Πολιτισμό και Τουρισμό

Δεντσίδου Πολυξένη

Αντιδήμαρχος με καθ' ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία

Δεληγιαννίδης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος με καθ' ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία

Δαμασκούδης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος με καθ' ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Καθαριότητα, το Περιβάλλον και το Πράσινο

Γυριχίδης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος με καθ' ύλην αρμοδιότητες που αφορούν τον Αθλητισμό

Μάγγος Θεμιστοκλής

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες του καταργημένου νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΚΑΠΠΑ» και καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Άσκηση Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων

Δόντσης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος με καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Κατσαμπέρης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος παρά τω Δημάρχω και με καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση ΚΕΠ και στην  Πολιτική Προστασία

Διαβάστηκε 38511 φορές