Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-9-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν.3852/2010 και τις όμοιες του άρθρου 78 του ν. 4954/2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Ο Δήμος Πέλλας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – ΣΒΑΑ», ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο να διοργανώνει σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και ρατσισμού, με έμφαση στην ενημέρωση και την πρόληψη.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ζημιάς έως τη Δευτέρα 26/09/2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πέλλας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προεκτυπωμένη Αίτηση -  Υπεύθυνη Δήλωση.

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 09:00π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση του Προέδρου κάνοντας κλικ εδώ

Σας καλούμε, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 31 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 15:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ηλεκτρονικών τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms) και τηλεφώνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις όμοιες της αριθμ. εγκυκλίου 375 ( Α.Π. 39167/2-6-2022) του Υπουργείου Εσωτερικών , για να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Σελίδα 1 από 126