Απαγόρευση αναρτήσεων διαφημιστικών πινακίδων πλησίον οδών

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της χρήσης διαφημιστικών πινακίδων κατά παράβαση των ισχυόντων διατάξεων, ενημερώνουμε τους  Δημότες του Δήμου Πέλλας και κυρίως τους επιχειρηματίες που έχουν την έδρα τους κατά μήκος του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, σχετικά με το νομικό πλαίσιο της υπαίθριας διαφήμισης.

ΧΩΡΟΙ – ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

1.    Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση (ακόμη και σε ιδιωτικό χώρο) που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών «ή αυτοκινητοδρόμων» και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δυο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών.

2.    Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από τις δυο πλευρές του άξονα, των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών, «ή αυτοκινητοδρόμων» που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 Κm/h. «Σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές των σταθμών διοδίων ισχύει η από¬σταση των 150 μέτρων από τις δύο πλευρές του άξονα της κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας» (παρ. 1 άρθρο . 1 αρ. 2 άρθρο 11 Κ.Ο.Κ. Ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003, παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3542/2007).

3.    Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, σε θέση ή κατά τρόπο  που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. (π. 1 αρ. 2 άρθρο 11 Κ.Ο.Κ. Ν. 2696/1999).
Οι κυρώσεις-πρόστιμα που ορίζονται για την παράβαση των παραπάνω ορίζονται με τον Ν. 2696/1999 (παρ. 1, αρ 11), τον Ν. 2946/2001 και την ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 27213/27.05.2010.

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης

Διαβάστηκε 4051 φορές