Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-10-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 5-10-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση προσφυγής κατά των αριθ.πρωτ.:7705/3-8-2015 και αριθ.πρωτ.:8797/14-8-2015 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2. Διάθεση πίστωσης 307,50€ για προμήθεια ειδών (πόμολα καμαρόπορτας, κλειδαριές καμαρόπορτας) για τη συντήρηση και επισκευή πορτών του ΓΕΛ Αξού Δ.Πέλλας.
3. Διάθεση πίστωσης 1.136,52€ για προμήθεια ειδών (υδρορροές, κατεβασιές, ντερέδες, πλαϊνά) για τις ανάγκες σχολικού συγκροτήματος Παλαιφύτου Δ.Πέλλας.
4. Διάθεση πίστωσης 1.598,23€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για τις ανάγκες του γκαράζ Κρ. Βρύσης Δ.Πέλλας.
5. Διάθεση πίστωσης 200.000,00€ για το έργο: «Aνάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής», Α.Μ.10/2015 (επικαιροποίηση της 4/2013), Πρ/μού:310.000,00€ (με ΦΠΑ).
6. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Aνάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής», Α.Μ.10/2015 (επικαιροποίηση της 4/2013), Πρ/μού:310.000,00€ (με ΦΠΑ).
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Aνάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής», Α.Μ.10/2015 (επικαιροποίηση της 4/2013), Πρ/μού:310.000,00€ (με ΦΠΑ).
8. Διάθεση πίστωσης 100.000,00€ για το έργο: «Aσφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2015, Πρ/μού:100.000,00€ (με ΦΠΑ).
9. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Aσφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2015, Πρ/μού:100.000,00€ (με ΦΠΑ).
10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Aσφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2015, Πρ/μού:100.000,00€ (με ΦΠΑ).
11. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Tοιχείο αντιστήριξης Αμπελειών» Α.Μ.17/2015, Πρ/μού:20.000,00€.
12. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Tοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού» Α.Μ.18/2015 (με την οποία επικαιροποιήθηκε η Α.Μ.9/2015), Πρ/μού:60.000,00€.
13. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικών κι εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» Α.Μ.14/2015, Πρ/μού:2.823.722,83€ με ΦΠΑ.
14. Εξέταση της αριθ.πρωτ.:45255/29-9-2015 προδικαστικής προσφυγής της Κ/ξίας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ-ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της αριθ.246/2015 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας.
15. Εξέταση της αριθ.πρωτ.:45992/1-10-2015 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ¨ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με διακριτικό τίτλο ¨THALIS E.S. S.A¨ (παλαιά επωνυμία «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.») κατά της αριθ.246/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας.
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αμπελειών Δ.Πέλλας  (για δενδροκαλλιέργεια).
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αμπελειών Δ.Πέλλας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3421 φορές