Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. στις 23-12-2015

Σας καλούμε σε έκτακτη  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις  23-12-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ου  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση ή μη παράτασης του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση "Πενταπλάτανος" του Δήμου Πέλλας με κωδικό MIS 395675.
  2. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Πενταπλάτανος" του Δήμου Πέλλας» με κωδικό MIS 395675
  3. Υποκατάσταση αναδόχου για το έργο : Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης Ακρολίμνης , Α.Μ. 18/2014, πρ/σμού: 499.999,99 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2384 φορές