Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 28-12-2015

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιϊας στον οικισμό Λεπτοκαρυάς της Δ.Κ. Γιαννιτσών, Α.Μ. 20/2013.
  2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ 484 και 485 του συν/σμού Γιαννιτσών του Δ. Πέλλας.
  3. Έγκριση της αριθμ. 339/2015 απόφαση της Ο.Ε του Δ. Πέλλας που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 του Δήμου Πέλλας.
  4. Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αναψυκτηρίου Τ.Κ. Μελισσίου.
  5. Εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίων α) Δ.Κ. Γιαννιτσών β) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, γ) Τ.Κ. Ραχώνας, δ) Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και ε) Τ.Κ. Μελισσίου.
  6. Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου από τη μίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίου Λουκά.
  7. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).  
  8. Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
  9. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 5ου και 9ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 3ου,4ου,6ου και 7ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 8ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2475 φορές