Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-3-2016

Σας καλούμε σε έκτακτη  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις  2-3-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ου  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την δημιουργία κέντρου υποδοχής μεταναστών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2513 φορές