Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικ. έτους 2016

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 1892 φορές