Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-04-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 25-4-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση  Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πέλλας 2015 -2019 ( Β’ φάση – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)
2)    Έγκριση  έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πέλλας 2015-2019
3)    Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2016.
4)    Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
5)    Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2016 .
6)    Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
7)    Έγκριση της αριθμ. 26/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την οριστική διακοπή κυκλοφορίας τμήματος ανατολικής περιφερειακής οδού της Δ.Κ. Πέλλας.
8)    Έγκριση της αριθμ. 27/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη των Γιαννιτσών.
9)    Έγκριση της αριθμ. 29/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά κυκλοφοριακές επεμβάσεις – ρυθμίσεις στην πόλη των Γιαννιτσών.
10)    Έγκριση της αριθμ. 30/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά την επικαιροποίηση των αριθμ. 25/2014 και 28/2017 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ.
11)    Έγκριση της αριθμ. 31/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Γιαννιτσών.
12)    Έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την απομάκρυνση θέσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
13)    Έγκριση της αριθμ.34/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά τη μετατόπιση ή μη θέσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Γιαννιτσών.
14)     Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης « Κοινωνικής υποδομής – πρόνοιας – οικοτροφείο» των  1) Καραμόσχογλου Χρήστου και 2) Καραμόσχογλου Εμμανουήλ.
15)    Αυθαίρετη καταπάτηση δημοτικής έκτασης.  
16)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα, Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου, Ολυμπιονικών , Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών.
17)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.
18)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 21/2015.
19)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών , Α.Μ. 12/2014.
20)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποπεράτωση Βιβλιοθήκης και Πινακοθήκης Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 1/2014.
21)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιϊας στον οικισμό Λεπτοκαρυάς , Α.Μ. 2/2015
22)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
23)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας.
24)    Έγκριση ή μη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για την υλοποίηση του υποέργου 4 « Αρχαιολογικές Εργασίες» στο πλαίσιο της Β΄ φάσης του έργου « Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας».
25)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
26)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
27)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Δ.Κ. Πέλλας,
28)    Έγκριση γενομένης μετάβασης των προέδρων της ΔΗΚΕΠΑΠ και του ΚΕΚΑΠΠΑΑ Δήμου Πέλλας  στο Ηράκλειο Κρήτης.
29)    Έγκριση μετάβασης στην Βενετία Ιταλίας της Δ.Υ κας Χερκελετζή  Αναστασίας για συμμετοχή του Δήμου Πέλλας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: Αρχαία Εγνατία και Ιστορικές Πολιτιστικές Διαδρομές: Γεφυρώνοντας την Ευρώπη με την Μεσόγειο.
30)    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πέλλας στο Δίκτυο Πόλεων « Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με διακριτικό τίτλο « Βιώσιμη Πόλη» και έγκριση καταστατικού, διακήρυξης και ορισμού εκπροσώπων.   
31)    Έγκριση διοργάνωσης 7ης Ανθοέκθεσης 2017 Δήμου Πέλλας και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
32)    Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων :α) Πέλλας της Γεύσης
33)    Αίτημα διαγραφής παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
34)    Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
35)    Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές – θρησκευτικές πανηγύρεις του Δήμου Πέλλας για τον μήνα Μάϊο 2017.
36)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου , 25ου , 35ου και 36ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 3ου και 4ου θέματος η πρόεδρος της Πρωταβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κα Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής του 5ου και 6ου θέματος ο αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ, Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 13ο και του 33ου και 34ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.
Εισηγητής από το 14ο μέχρι και το 25ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 26ο μέχρι και το 32ο θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών  κα Λούσπα Ερασμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1557 φορές