Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-10-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 24-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της αριθμ. 87/2017 απόφαση της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την παραχώρηση – μεταβίβαση δύο οχημάτων.
2)    Τροποποίηση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΔΕΥΑ Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δ.Ε Κύρρου , πρ/σμού: 6.584.087,80 €.
3)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών , πρ/σμού: 180.000,00€.
4)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας.
5)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας.
6)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Δημιουργία πολυθεάματος για τη ζωή και το έργο του Μ. Αλεξάνδρου, πρ/σμού: 131.474,71 €.
7)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού, πρ/σμού: 60.000,00 € Α.Μ. 18/2015.
8)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
9)    Αποτίμηση παροχής φρέσκου γάλακτος προς τους υπαλλήλους , σε χρήμα προηγουμένων ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4483/2017.
10)    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού  Β΄ τριμήνου πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
11)    Έγκριση γενομένης μετάβασης στην Αθήνα δημοτικού υπαλλήλου.
12)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
13)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.
14)    Κοπή δένδρων.
15)    Έγκριση υλοποίησης  προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης- υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
16)    Έγκριση διενέργειας διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Πέλλας.
17)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 12ου,13ου16ου και 17ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ Κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής από το 2ο μέχρι και το 7ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 8ου,9ου,10ου και 11ου θέματος η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία
Εισηγητής του 14ου και 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1372 φορές