Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2017 (15ο και 16ο)

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ου Δ.Σ.

1)    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πέλλας για το 2018.
2)    Ψήφιση κανονισμού διενέργειας της 7ης Παραμυθούπολης Γιαννιτσών.
3)    Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια της λειτουργίας της 7ης Παραμυθούπολης Γιαννιτσών.
4)    Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας σχολικού έτους 2018-2019.
5)    Παραίτηση – αντικατάσταση τακτικού μέλος του Δ/κού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας.
6)    Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο: Υποστήριξη του Δήμου Πέλλας, ως ενδιάμεσος φορέας για την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πόλης των Γιαννιτσών, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία.
7)    Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δήμου Πέλλας
8)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε λαογραφικό μουσείο.
9)    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € , σύμφωνα με τια διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ/τος  171/87.  
10)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ανάπλαση οδού Λεφάκη εισόδου προς το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας της Δ.Κ. Πέλλας, Α.Μ. 3/2012.
11)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση οδοστρώματος ( Ο.Τ.12- Ο/Τ.13) στο Δαμιανό , Α.Μ 8/2015.
12)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 29/2015.
13)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Τοιχείο αντιστήριξης Αμπελιών, Α.Μ. 17/2015.
14)    Έγκριση ή μη εισόδου- εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης ΄΄ Βιοτεχνία επεξεργασίας κογχυλιών ΄΄ της Δεμερτζή Μαρίας και ΣΙΑ Ο.Ε.
15)     Έγκριση εργασιών υποβιβασμού στάθμης κρασπέδου για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου στην οδό Ταβουλάρη ( 23-25) στα Γιαννιτσά.
16)    Τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ- 16 στην Τ.Κ. Πλαγιαρίου.
17)    Χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης οχήματος.
18)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017
19)    Λύση συμβάσεων εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
20)    Λύση σύμβασης εκμίσθωσης περιπτέρου.
21)    Διαγραφή οφειλών
22)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
23)    Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου  στην Αθήνα.
24)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
25)    Κοπή δένδρων.
26)    Επικαιροποίηση της αριθμ. 359/2016 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Έδεσσας για την χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πέλλας.
27)    Καταβολή εργολαβικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου.
28)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 5ου,6ου,24ου,26ου,27ου και 28ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου και από το 7ο μέχρι και το 18ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.
Εισηγητής του 4ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραίδης Πέτρος.
Εισηγητής από το 19ο  μέχρι και το 23ο θέμα η αντιδήαμρχος κ. Λούσπα Ερασαμία.
Εισηγητής του 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις  13-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τo μοναδικό θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 266, 267  Ν. 3852/2010 καθώς και  τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν.3463/2006.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ου Δ.Σ.

 Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018  του Δήμου Πέλλας.

       Εισηγητής του θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1594 φορές