Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-12-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 26 του Ν.3203/2003 και του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής του θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Κουτσοκώστα Ζωή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 905 φορές