Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-4-2019

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 17-4-2019 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πέλλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ ( ΑΝ.ΠΕ).
2.    Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του προγράμματος ΄΄ Βοήθεια στο σπίτι΄΄.
3.    Αίτημα των εργαζομένων του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ για παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους κ.λ.π.
4.    Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν.3463/2006.
5.    Καθορισμός αριθμού μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ.
6.    Αίτημα κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στην συμβολή των οδών Στράντζης και Αγαβοβούλου.
7.    Αίτημα για απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Κ. Ρούμπα 12 στα Γιαννιτσά.
8.    Ένσταση κατά της αριθμ. 496/2018 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας.  
9.    Ψήφιση κανονισμού υπαιθρίων αγορών ( εμποροπανηγύρεων) Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4497/2017.
10.    Έγκριση διενέργειας εμποροπανηγύρεων για το 2019.
11.    Έγκριση απολογισμών  Σχολικών  Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2018.
12.    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
13.    Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
14.    Παραίτηση – αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.  
15.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο : Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων ,για την εκτέλεση του  έργου με τίτλο: Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πέλλας.
16.    Έγκριση της αριθμ. 21/2019 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης καθώς και την επιλογή του τρόπου δημοπράτησης του έργου: Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πέλλας.
17.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων ,για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας.
18.    Έγκριση της αριθμ. 7/2019 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης καθώς και την επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο:. Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας.
19.    Διόρθωση της αριθμ. 416/2018 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας.
20.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την εκτέλεση του έργου: Ολοκλήρωση οδικής σύνδεσης Αγροσυκιάς- Λεπτοκαρυάς , πρ/σμού: 70.000,00 €.
21.    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα, Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου, Ολυμπιονικών, Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών, , πρ/σμού: 117.000,00 € Α.Μ. 11/2013
22.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ, πρ/σμού: 106.000,00 €  Α.Μ. 08/2018.
23.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της αριθμ.17/2018 μελέτης με τίτλο: Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ 43,43α και 42β του Δήμου Πέλλας.
24.    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου       
25.    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
26.    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Μαϊου 2019.
27.    Διαγραφές οφειλών.
28.    Έγκριση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.
29.    Εκμίσθωση αγροτεμαχίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
30.    Έγκριση εκμίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων του Δήμου Πέλλας.
31.    Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
32.    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
33.    Κατάργηση – διαγραφή άδειας λαϊκών αγορών.
34.    Αποδοχή δωρεάς κατασκευής – ανακατασκευής παιδικών χαρών του Δήμου Πέλλας από την TAR AG.
35.    Κοπή δένδρων.
36.    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου,5ου, 34ου και 36ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 4ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος
Εισηγητής του 6ου, 7ου,8ου,9ου 10ου,32ου και 33ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητές του 11ου,12ου,13ου και 14ου θεμάτων οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών Δ.Σ κ.κ. Σεραίδης Πέτρος και Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής από το 15ο μέχρι και το 24ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 25ο μέχρι και το 31ο θέμα η αντιδήμαρχος κα Κουτσοκώστα Ζωή.
Εισηγητής του 35ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 576 φορές