Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 11-11-2019

Γιαννιτσά, 30-10-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 28995
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε συνεδρίαση"

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του Δήμου Πέλλας
2.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 698 φορές