Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17-1-2020

Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου – στις 17 του μήνα Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ.ι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87):

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας» πρ/σμού 520.000,00(αριθ. μελ. 15/2018).
2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας λειτουργίας κατ/τος λόγω διακοπής εργασιών.
3. Εισήγηση για κοπές ξερών & επικίνδυνων δένδρων σε διάφορα σημεία Δήμου Πέλλας.
4. Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. για τα έτη 2015,2016,2017,2018.

 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 536 φορές