Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω εποχικής γρίπης

Γιαννιτσά 06/02/2020
Αριθμ. Απόφ. 101/2020

Ο Δήμαρχος  Πέλλας
Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».

2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 του άρθρου 94 παρ.4 περ.27 «η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

3.Το με αριθ.πρωτ. 11/05-02-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Γαλατάδων σύμφωνα με το οποίο, το δυναμικό των νηπίων για σήμερα 05/02/2020, ανέρχεται σε τρία (3) νήπια σε σύνολο είκοσι (20) νηπίων, λόγω της εποχικής γρίπης.

4.Το με αριθ. πρωτ. 31/05-02-2020 έγγραφο ης Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου Κρύας Βρύσης, σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό αποχής των μαθητών εξαιτίας της εποχικής γρίπης είναι 87%.

5.Την άμεση ανάγκη για αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων λόγω των αυξημένων απουσιών των μαθητών και για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των υγιών μαθητών από το ενδεχόμενο διασποράς του ιού της γρίπης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Γαλατάδων και του 4ου Νηπιαγωγείου Κρύας Βρύσης την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020.

2.Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπής Παιδείας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας και στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες αυτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 611 φορές