Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11-2-2020

Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου – στις 11 του μήνα Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87):

1. Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. για το έτος  2019.
2. Εισήγηση για προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο» της Μαρίας Καρπάτση.
3. Λήψη απόφασης για την  έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί της δημοτικής οδού της εγκατάστασης «Βιοτεχνία παραγωγής σοκολάτας και επεξεργασίας ξηρών καρπών» της ΜΑΡΙΑ ΤΕΦΑ.
4. Καθορισμός οικονομικών ζωνών για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δ. Πέλλας.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 632 φορές