Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9-3-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 9-3-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2019 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ.Πέλλας
3. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ.Α418/20 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας
4. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 287/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Πέλλας
5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δ.Πέλλας, έτους 2020
6. Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
7. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών διοργάνωσης αγώνων πρωταθλήματος Motocross στα Γιαννιτσά
8. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας «Αμέλια»
9. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ν.Πέλλλας
10. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «Μεταμόρφωση»
11. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη του Δ.Πέλλας
12. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης νέων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές του Δ.Πέλλας
13. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές Δ.Πέλλας
14. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ. Πέλλας έτους 2020» Α.Μ. 1/2020, Πρ/μός:74.400,00€
15. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας για το έτος 2020» Α.Μ.2/2020
16. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης», Α.Μ.31/2019,  Πρ/μού:565.000,00€ με ΦΠΑ
17. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012
18. Έγκριση ή μη επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012»
19. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθ. 252 αγροτεμάχιο Ν.Πέλλας
21. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων από το αριθ. 28 αγροτεμάχιο Κοινότητας Μελισσίου
22. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
23. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την υλοτόμηση κι εκποίηση ξυλείας στην Κρ. Βρύσης
24. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
25. Αποδοχή δωρεάς ενός σαρώθρου από την εταιρία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG
26. Διαγραφή οφειλών
27. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση οφειλών

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 658 φορές