Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-4-2020

Λαμβάνοντας υπόψη:
α. Την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (Α΄167),

β. Τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Σας καλούμε για λήψη απόφασης δια περιφοράς, την Τετάρτη 22-04-2020 και ώρα από 10:30π.μ. έως 11:30π.μ., επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που απασχολούνται σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δ.Πέλλας, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωνοΐού  COVID-19.

Παρακαλείσθε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και από ώρα 10:30 έως 11:30 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά στο e–mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , ή τηλεφωνικά (2382350892) για την θέση σας επί του θέματος.
Η απόφαση που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 571 φορές