Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-5-2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση για λήψη απόφασης δια περιφοράς

1. Λαβόντες υπόψη:
α) Την παράγραφο  5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 ( Α΄87), όπως ισχύει.
β) Την παράγραφο 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου  του ν.4684/2020  (Α΄ 75 )
γ) Το γεγονός ότι επείγει η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, σας
καλούμε για λήψης απόφασης, δια περιφοράς την  Πέμπτη, 28 Μαϊου 2020 και από ώρα 18:00 έως 20:00 επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της αριθμ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό των όρων παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου Κοινοχρήστου χώρου στην άδεια χρήσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4688/24-5-2020 ( Α΄101).
2) Έγκριση της αριθμ. 99/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην απαλλαγή της προκαταβολής, για την έκδοση άδειας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2020.
 
Εισηγητής του 1ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 2ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης

2. Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας, μπορούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, της παραπάνω συνεδρίασης, κατά την διάρκεια της σήμερον από ώρα 18:00 έως 20:00, ως εξής:
α) Με ηλεκτρονική επιστολή (email) από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του δήμου μας diΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή
β) Τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, στον αριθμό κλήσης 6944156648.
3. Οι ψήφοι που θα αποσταλούν μετά τη λήξη του χρόνου της ψηφοφορίας, δεν θα ληφθούν υπόψη.
4. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν στην πρώτη συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 474 φορές