Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-6-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης Δ. Πέλλας, οικονομικού έτους 2020
3. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ανοικτού, συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη αποκατάστασης Φράγματος Αγροσυκιάς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης», Α.Μ. 32/2019, Πρ/μός:49.185,28€ με ΦΠΑ
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη αποκατάστασης Φράγματος Αγροσυκιάς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης», Α.Μ. 32/2019, Πρ/μός:49.185,28€ με ΦΠΑ
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 167,40€ για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στα Γιαννιτσά
6. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 10.276,79€
7. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση Ποδηλατάδας στα Γιαννιτσά.
8. Εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση προβολών Θερινού Σινεμά στα Γιαννιτσά.
9. Έγκριση μετάβασης δήμαρχου Πέλλας και Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 521 φορές