Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 25-8-2020

καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης
την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020, ώρα 20:00, για λήψη απόφασης, επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της με αριθμ. 41/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά στην κατάρτιση της 1ης τροποποίησης του κανονισμού  προσωπικού της.
2)    Έγκριση της με αριθμ. 42/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά στην κατάρτιση της 1ης τροποποίησης του κανονισμού Υπηρεσιών της.
3)    Έγκριση της με αριθμ. 43/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά στην κατάρτιση της 1ης τροποποίησης του κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισής της.
4)    Έγκριση της με αριθμ. 38/2018 μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Συκιές Τ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε Μεγ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 441.946,01 € και επιλογή του τρόπου δημοπράτησής του.
5)    Έγκριση της με αριθμ. 39/2018 μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου δεξαμενής- αντλιοστασίου στην περιοχή Καλαμποκιές Τ.Κ. Πλαγιαρίου , Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 336.297,03 € και επιλογή του τρόπου δημοπράτησής του.
6)    Αποδοχή έγκρισης της με αριθμ. πρωτ. 1604/2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ) 2014 για την υλοποίηση της πράξης: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Συκιές Τ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε Μεγ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 441.946,01 €.
7)    Αποδοχή έγκρισης της με αριθμ. πρωτ. 1604/2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ) 2014 για την υλοποίηση της πράξης: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου δεξαμενής- αντλιοστασίου στην περιοχή Καλαμποκιές Τ.Κ. Πλαγιαρίου , Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 336.297,03 €.
8)    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 2/2019.
9)    Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 4 ΄΄ Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες ΄΄ του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων- επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε Πέλλας του Δήμου Πέλλας, με το ποσό των 66.980,00 €.
10)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ, πρ/σμού: 106.000,00 €, Α.Μ 8/2018.
11)    Έγκριση ή μη της αιτήσεως σύστασης κοινοπραξίας για την κατασκευή του έργου: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας, των εταιρειών ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ , μετά την σύμβαση.  
12)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας
13)    Αποδοχή ένταξης του Δήμου Πέλλας στη 2η φάση του προγράμματος URBACT III με ακρωνύμιο UrbSecurity.
14)    Διαγραφή μηχανήματος από το μητρώο οχημάτων του Δήμου μας.
15)     Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.   

Εισηγητής του 1ου,2ου και 3ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 12ου και 13ου θέματος ο αντιδήμαρχος  κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.
Εισηγητής του 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο             
      και κάμερα.
   β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
   γ) Android Tablet ή Apple Ipad
   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6. Παρακαλούμε τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωστοποίησαν ακόμη στο Δήμο μας , αν και ζητήθηκε από ημερών, τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν μέρος στην ως άνω προγραμματισθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να το πράξουν άμεσα είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 495 φορές