Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2020

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 159 φορές