Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 4-9-2020

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (δια περιφοράς) που θα πραγματοποιηθεί στις 4 του μήνα Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) καθώς και της εγκυκλίου 40 - Α.Π.20930/31-03-2020).

1. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί κλάδου επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας, της εγκατάστασης «Αγροτική Αποθήκη» στο αγροτεμάχιο 2292 αγροκτήματος ΣΑΑΚ Χαμηλή Σχοινά, του Σπυρίδωνα Μποϊτση».

2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην τ.κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας» πρ/σμού 5.084.000,00 με ΦΠΑ και Α.Μ. 33/2018.

3. Τροποποίηση του ισχύοντος τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στη Λειβαδίτσα Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 460Δ/3-5-2005). 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 397 φορές