Δωρεά 12.047,00 ευρώ σε επισιτιστικά αγαθά στο δήμο Πέλλας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πέλλας θα διαθέσει είδη διατροφής σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας με την Κ.Ε.Δ.Ε.

Τα βασικά επισιτιστικά αγαθά αποτελούν δωρεά του κοινωφελούς ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού.

Τα διαθέσιμα είδη διατροφής θα διατεθούν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού και είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Κ.Ε.Α).

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζουν στο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

1.Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(Κ.Ε.Α.)
2.Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, στο Δημαρχείο από 14/10/2020 έως 30/10/2020 στο ισόγειο, γραφείο 1(Πρόνοια).
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Πληροφορίες: τηλ.  2382350849  & 2382350879

Παρακαλούμε κατά την προσέλευση σας, να τηρείτε τις σχετικές οδηγίες προστασίας λόγω COVID – 19.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 423 φορές