Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 09-03-2021

1.Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, ώρα 19:30 & 20:30, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 19:30

1) Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2019.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 20:30

1) Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στη ΔΕΥΑ Πέλλας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
2) Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Πέλλας»
3) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων- επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 1.750.000,00€ Α.Μ. 24/2018.
4) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης, πρ/σμού: 565.000,00€ Α.Μ. 31/2019
5) Αποδοχή της με αριθμ. 206.1/2021 απόφασης ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και των όρων χρηματοδότησης του έργου: Ανάπλαση των οδών Αναπαύσεως, Ακροπόλεως και κατασκευή πάρκου επί του Ο.Τ 52 στον οικισμό της Πέλλας του Δήμου Πέλλας, ύψους 515.610,00€.
6) Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων, οχημάτων του Δήμου Πέλλας και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
7) Έγκριση της με αριθμ. 01/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων Ρ-32 στις κεντρικές αρτηρίες της κοινότητας Αθύρων
8) Λύση σύμβασης εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στο αριθμ. 15 Ο.Τ. στην οδό Εγνατίας της κοινότητας Μελισσίου.
9) Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.
10) Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
11) Παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, σε αθλητικούς συλλόγους.
12)Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας, σε εφαρμογή του ν. 4497/2017.
13) Κοπή δένδρων.
 
Εισηγητής του 1ου θέματος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πέλλας κ. Τόσιος Γεώργιος
Εισηγητής του 2ου, 7ου και 12ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 3ου, 4ου, 5ου και 6ου θέματος η Τ.Υ. του Δήμου
Εισηγητής του 8ου, 9ου, 10ου και 11ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 13ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco.
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
   β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
   γ) Android Tablet ή Apple Ipad
   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι των καλούμενων φορέων να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 823 φορές