Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09-03-2021

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 του μήνα Μαρτίου, ημέρα Τρίτη,  και ώρα 14:00μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α) καθώς και της εγκυκλίου 40 Α.Π. 20930/31-03-2020.

1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού της εγκατάστασης «Υπηρεσίες Διαλογής, Τυποποίησης, Συσκευασίας & Αποθήκευσης Φρούτων» στο αγροτεμάχιο 51, αγροκτήματος Αμπελιών, Αναδασμός 1982-83, της Εταιρίας «ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ε. (FROUTOFARM)».
2. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου Οχημάτων επί Δημοτικής οδού της εγκατάστασης «Βιομηχανικό Κτίριο» ιδιοκτησίας της PERFECT FRUITS I.K.E.
3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κοινότητα Αθύρων.
4. Κοπή ξερών και επικίνδυνων δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου Πέλλας.                                                                        

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 817 φορές