Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-05-2021

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 του μήνα Μαΐου, ημέρα Τρίτη,  και ώρα 14:00μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α) καθώς και της εγκυκλίου 40 Α.Π. 20930/31-03-2020.

1. Έγκριση ή μη άδειας Στιγμιαίας Χρήσης Πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης της εγκατάστασης «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρομοίων ειδών από φρούτα και λαχανικά» της εταιρείας «ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ».
2. Εισήγηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Πέλλας.
3. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 29/2017 απόφ. της Ε.Π.Ζ. (136/2016 και 139/2017 απόφ. του Δ.Σ.), που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Θ. Χατζή και στην Ε. Μιχαηλίδου, ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων.
4. Τροποποίηση της 11/2016 απόφ. της Ε.Π.Ζ. (70/2016 απόφ. του Δ.Σ.), του άρθρου 12 του Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Πέλλας.

                                                                      

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 188 φορές