Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 07-06-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, ώρα 11:00π.μ, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης Δ. Πέλλας, οικονομικού έτους 2021
2. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2020 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ.Πέλλας
4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
5. Έγκριση παράτασης προσωπικού που προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  πλήρους απασχόλησης για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid-19,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 με τις υπ΄αρίθμ. 706/2020 και 758/2020 αποφάσεις Δημάρχου
6. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 4/2021, Πρ/μός:806.000,00€
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών», Α.Μ.26/2018, Πρ/μου:641.865,21€ (με ΦΠΑ)
8. Έγκριση τοπογραφικών εργασιών της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης φράγματος Αγροσυκιάς»
9. Εξειδίκευση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δ.Πέλλας στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους του ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία Περιβάλλον ΟΤΑ
10. Εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία εκπροσώπων του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δ.Πέλλας
11. Έγκριση της μελέτης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών»  στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
12. Έγκριση των μελετών της πράξης με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές του Δ.Πέλλας που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιων Κοινότητας Εσωβάλτων
14. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιων Κοινότητας Δυτικού
15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιων Κοινότητας Γιαννιτσών

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα: e:Presence.gov.gr.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 521 φορές