Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 21-09-2021

1.Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 20:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Τροποποίηση της με αριθμ. 49/2011 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας, μόνο ως προς την Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας"
2) Τροποποίηση της με αριθμ. 51/2011 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας, μόνο ως προς την Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας"
3) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Πέλλας" και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.
4) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Πέλλας" και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.
5) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Πέλλας για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου για κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
6) Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με σκοπό την ανέγερση Ιερού Ναού στον οικισμό Ελευθεροχωρίου Δήμου Πέλλας.
7) Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά.
8) Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν της εξόδου φροντιστηρίου επί της οδού Μαδύτου -7- στα Γιαννιτσά
9) Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν της εισόδου- εξόδου ιδιωτικού παιδικού σταθμό επί της οδού Αφών Παπαϊωάννου -23- στα Γιαννιτσά.
10) Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την κοπή – κλάδεμα δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους.  
11) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων των Κοινοτήτων Κρύας Βρύσης και Αραβησσού, Α.Μ. 29/2019
12) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής (Ο.Τ. 3), Α.Μ. 23/2019
13) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 19/2017.
14) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή W.C.στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου, Α.Μ. 10/2018.
15) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Πλατανότοπο (γήπεδο Μακεδονικού), Α.Μ. 28/2017.
16) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2021.
17) Έγκριση της με αριθμ. 227/2021 απόφασης της Ο.Ε που αφορά στην υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Α' τριμήνου οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.
18) Έγκριση εργασιών καθαρισμού μισθωμένου αγροτεμαχίου
19) Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
20) Τοποθέτηση Α.Τ.Μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα Γαλατάδων
21) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
22) Εκποίηση ξυλείας  

Εισηγητής του 1ου και 3ου θέματος η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας κα Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής του 2ου, 4ου και 5ου θέματος ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής του 6ου, 7ου, 8ου, 9ου, 10ου και 21ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος
Εισηγητής από το 11ο μέχρι και το 15ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 16ο μέχρι και το 20ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 22ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 415 φορές