Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21-09-2021

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 21 του μήνα Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10-12π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α) καθώς και της εγκυκλίου 40 Α.Π. 20930/31-03-2020.

1. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής δημοτικής οδού της εγκατάστασης «Προσωρινή αποθήκευση και μερική επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων», στα αγροτεμάχια 2713-2714 αγροκτήματος Γιαννιτσών, του ΠΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ.
2. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί κλάδου επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας της εγκατάστασης «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής ζαχαρωτών (χωρίς κακάο), στο αγροτεμάχιο 3392Α αγροκτήματος Γιαννιτσών, του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
3. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού της εγκατάστασης «Βιοτεχνία γεωργικών μηχανημάτων», στα αγροτεμάχια 3783-3788 αγροκτήματος Γιαννιτσών, του ΤΣΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
4. Εισήγηση για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με σκοπό την ανέγερση Ιερού Ναού στον οικισμό Ελευθεροχωρίου Δήμου Πέλλας.
5. Εισήγηση για κυκλοφοριακή μελέτη του έργου «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά».
6. Εισήγηση για «τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν της εξόδου φροντιστηρίου επί της οδού ΜΑΔΥΤΟΥ 7».
7. Εισήγηση για «τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν της εισόδου-εξόδου ιδιωτικού παιδικού σταθμού, επί της οδού ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 23».
8. Εισήγηση για λήψη απόφασης κοπής-κλαδέματοςδένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους.
9. Σχετικά με αυθαίρετη κλάδευση δένδρων αστικού πρασίνου.
10. Εισήγηση για την τροποποίηση κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.                                                                     

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 354 φορές