Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 29-09-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκε για την αποτροπή της διάδοσης covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4745/2020 και επαναπρόσληψη όσων ατόμων οι συμβάσεις έληξαν από 1-8-2021 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου
2. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Αγροσυκιά Δ.Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 318 φορές