Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 11-10-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών προϊόντων τσιμέντου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας », Α.Μ.20/2021, Πρ/μου:62.000€ με ΦΠΑ
2. Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών της ηλεκτρονικής νομικής βάσης δεδομένων «sakkoulas-online.gr», για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και εκτυπωτικών εργασιών στα πλαίσια των αγώνων πανελληνίου πρωταθλήματος MOTOCROSS και αγώνων MOTOCROSS Ανατολικής Ευρώπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 337 φορές