Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 10-12-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) Δ.Πέλλας
3. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2022
4. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2020
5. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το έτος 2022», Α.Μ.25/2021, Πρ/μου:235.975,47€ με ΦΠΑ
6. Έγκριση ή μη Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης των Δ.Ε. του Δήμου Πέλλας», Πρ/μού:1.499.997,50€ με το ΦΠΑ
7. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
8. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 10ης Παραμυθούπολης Δ.Πέλλας
9. Εξώδικος συμβιβασμός για αποκατάσταση ταφικών μνημείων
10. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας διαφόρων Κοινοτήτων του Δ.Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 3,7στρ. από το αριθ. 48 αγροτεμάχιο Κοινότητας Αγίου Λουκά
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Εσωβάλτων
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 5,846 στρ. από το αριθ.1516στ αγροτεμάχιο της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Πλαγιαρίου
16. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Καρυώτισσας
17. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 588 αγροτεμαχίου Κοινότητας Παλαιφύτου
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 206 φορές