Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 19-04-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου, οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
2. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
4. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) Δ.Πέλλας
5. Έγκριση επέκτασης του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στον Δήμο Πέλλας
6. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δ.Πέλλας
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 1.871,46€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου (μετακίνηση επίτονου στήριξης κολώνας) στην περιοχή Γαλιώτη Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
8. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», Πρ/μού: 1.154.870,28€ με το ΦΠΑ
9. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το έτος 2022», Α.Μ.25/2021, Πρ/μου:235.975,47€ με ΦΠΑ
10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «1η αναθεώρηση οριστικής μελέτης του έργου: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων Καρυώτισσας»
11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας σκαμμάτων αγωγών του έργου: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων Καρυώτισσας»
12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Εσωβάλτων
13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Αγίου Λουκά
14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Αθύρων
15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγροσυκιάς
16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την  εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στους Γαλατάδες
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 2 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
18. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 5 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 529 φορές