Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης στις 26-4-2022

1. Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να διεξάγεται δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση, την Τρίτη 26 Απριλίου2022 και ώρα 20:00 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Σκύδρας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν.3852/2010.
2) Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2021 των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
3) Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
4) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου – δεξαμενής αντλιοστασίου στην περιοχή «Καλαμποκιές» Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ.Ε Κύρρου του Δ.Πέλλας, πρ/σμού: 336.127,22€ Α.Μ. 39/2018.
5) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 29/2012 .
6) Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας 2020, Α.Μ. 9/2020.
7) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών τκιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Πέλλας.
8) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C., με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 1.447.000,00€ Α.Μ. 1/2019.
9) Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «VODAFONE – Πάναφον Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Υπογείου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγράφου.
10) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας.
11) Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος (πάσης φύσεως αμοιβών φορέων Γενικής Κυβέρνησης) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.
12) Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
13) Εκμίσθωση αστικού ακινήτου
14) Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής του 10ου, 11ου, 12ου, 13ου και 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητές του 2ου και 3ου θέματος οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών Δ.Σ κ.κ. Στεργιούλας Δημήτριος και Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής από το 4ο  έως και το 9ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.

2. Η δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σ’ αυτήν μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει, με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης αντίστοιχα.
3.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
4.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
5.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
6.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
7. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 195 φορές