Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 13-05-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 13 Mαΐου 2022, ώρα 11:30π.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Πρόσληψη υδρονομέων έτους 2022
3. Διάθεση  θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2022-2023»
4. Διάθεση  θέσεων Μαθητείας σε μαθητευομένους των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2022-2023»
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝAΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ» (Α.Μ.1/2020, Πρ/μού: 499.224,00€ με Φ.Π.Α. 24%)»
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας, έτους 2022», Α.Μ.4/2022, Πρ/σμός:74.007,17€
7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου Κοινότητας Αγίου Λουκά
8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου Κοινότητας Αθύρων
9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στους Κοινότητας Γαλατάδων
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 1 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 5 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 2 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 491 φορές