Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης στις 31-5-2022

1. Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να διεξάγεται δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00' για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα αυτοκινήτου από τη ΔΕΥΑ Πέλλας στο Δήμο Πέλλας.
2) Έγκριση του Β2 σταδίου της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε Κύρρου.
3) Ψήφιση κανονισμού ίδρυσης και λειτουργίας Οργανωμένων Υπαίθριων Βραχυχρόνιων Αγορών Δήμου Πέλλας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4849/2021.
4) Διενέργεια Οργανωμένων Υπαίθριων Βραχυχρόνιων  Αγορών Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4849/2021.
5) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας.
6) Έγκριση 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 2.003.000,00€ , Α.Μ. 31/2018.
7) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 5.084.000,00€ Α.Μ. 33/2018.
8) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Ν. Μυλοτόπου, Α.Μ. 10/2016.
9) Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εφαρμογή μόνιμων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας εντός σχεδίου περιοχής Δ.Ε Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στα Ο.Τ. 484,485 και 486Α.
10) Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για την αστική ανάπλαση της οδού Δημάρχου Στάμκου από την συμβολή με την οδό Αγαμέμνονος έως την οδό Νικηταρά.
11) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 5.084.000,00€ Α.Μ. 03/2018.
12) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης, πρ/σμού: 565.000,00€ Α.Μ. 31/2019.
13) Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Πέλλας με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύνδεσης.
14) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας.
15) Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό.
16) Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Δ΄ τριμήνου έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.
17) Επιβολή τελών για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων του Δήμου Πέλλας.
18) Ανταλλαγή αστικού ακινήτου στην κοινότητα Γαλατάδων.
19) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
20) Λύση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου στο κοινοτικό κατάστημα Πέλλας για τη λειτουργία γραφείου ΕΛΤΑ.
21) Τροποποίηση της με αριθμ. 230/2020 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας.
22) Τοποθέτηση καθρεπτών οδικής ασφάλειας στην κοινότητα Γιαννιτσών.
23) Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων στην κοινότητα Καρυώτισσας.
24) Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση του πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων τηγανελαίων «ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΙΣΧΥΣ» Δήμου Πέλλας.
25) Κοπή δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Τόσιος Γεώργιος
Εισηγητής του 2ου θέματος η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Πέλλας
Εισηγητής του 3ου, 4ου, 22ου και 23ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 13ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής από το 14ο μέχρι και το 21ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 24ου και 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

2. Η δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
4.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
5.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
6.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
7. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 185 φορές