Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης στις 27-6-2022

Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 27-6-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00', για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας, πρ/σμού: 4.914.000,00€ , Α.Μ. 28/2012.
2) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού, πρ/σμού: 324.999,99€.
3) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου.
4) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία , Α.Μ. 22/2019.
5) Έγκριση 3ης τροποποίησης του ποσοστιαίου πίνακα ανάλυσης πρ/σμού του έργου: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου, Α.Μ. 29/2012  
6) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας.
7) Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό.
8) Εκμίσθωση με δημοπρασία αστικού ακινήτου (καφενείου) στην κοινότητα Λιπαρού.
9) Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών υπαιθρίου εμπορίου.
10) Διατήρηση ή απομάκρυνσης κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Μελισσίου.
11) Μίσθωση καταλλήλου ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Ν/γείου Γιαννιτσών.
12) Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικής μονάδας.
13) Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 5ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 6ου, 7ου, 8ου και 9ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 10ου, 11ου, 12ου και 13ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 543 φορές