Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-06-2022

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Κύρρου»
2. Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία»
3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 1ης Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης
4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Ο.Τ. 133 στην πόλη Γιαννιτσών»

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται, σε ότι αφορά:
α) τα θέματα 1 & 2, στην άμεση χορήγηση απάντησης (έως τις 3/7/2022) σε σχετικά αιτήματα των αναδόχων περί παράτασης περαίωσης των εργασιών τους.
Β) το 3ο θέμα, στη στενότητα των χρονικών περιθωρίων για άμεση κάλυψη των σχετικών δαπανών της διοργάνωσης (έναρξη στις 8/7/2022)
Γ) το 4ο θέμα, στην επισύναψη της σχετικής απόφασης στις σχετικές υποβληθείσες αιτήσεις του δήμου για αδειοδότηση  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 572 φορές