Γνωστοποίηση αποφάσεων επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) δασικού χάρτη Π.Ε. Πέλλας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το πρακτικό και οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 6 Οκτωβρίου 2021 από την 7η ΕΠΕΑ Πέλλας.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.3889/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πρακτικό και τις αποφάσεις κάνοντας κλικ εδώ>>


Διαβάστηκε 522 φορές