Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων που δραστηριοποιούνται, κατά το καταστατικό τους σε επίπεδο οικείας περιφέρειας (εντός ορίων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’),  προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας, να συγκροτήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π), ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

συμμετοχής σε αυτό ως μέλη, σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων που δραστηριοποιούνται, κατά το καταστατικό τους σε επίπεδο οικείας περιφέρειας (εντός ορίων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Προς τούτο, καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων που δραστηριοποιούνται, κατά το καταστατικό τους σε επίπεδο οικείας περιφέρειας να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο Σ.Ε.Μ.Π., αναγράφοντας σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου του συλλόγου (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και του αναπληρωτή του, από τις 11-07-2022 μέχρι τις 17-07-2022. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το καταστατικό του αναγνωρισμένου φορέα συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων.      

Η αίτηση συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) του Δήμου Πέλλας γίνεται με τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στο κτίριο του Δημαρχείου, στα Γιαννιτσά
• Mε e-mail στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών και προσφύγων αποτελούνται  από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.       

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.
β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 512 φορές