Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-09-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για λήψη δανείου
2. Εξειδίκευση πίστωσης για φύλαξη δημοτικού κτιρίου λόγω επισκευαστικών εργασιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 544 φορές